Gratis saneren van vervuilde percelen

Ovam, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij roept de hulp in van eigenaars die vermoedelijk een verontreinigde grond bezitten. Ze doet dit in het kader van het onderzoek van ruim 41.000 vervuilde percelen. Wie over zo’n grond beschikt, kan die kosteloos laten saneren. Het doel hiervan is om tegen 2036 een gezonde omgeving te creëren voor wonen, werk en ontspanning.

Grote Grondvraag

Op de pagina “grote grondvraag” van de site van Ovam kunnen eigenaars nagaan of er op hun grond ooit vervuilende activiteiten plaatsvonden. Dat kan een garage zijn, een drukkerij, een wasserij enz. Blijkt je terrein inderdaad een risicogrond te zijn, is het aangeraden om een bodemonderzoek aan te vragen. Dit geldt voor bebouwde en onbebouwde percelen, voor bedrijven en particulieren.

Historische vervuiling

Het bodemonderzoek wijst uit of de vervuiling al dan niet ernstig is. Zo ja, volgt Ovam het dossier op en biedt gratis sanering zijn, op voorwaarde dat het om een historische vervuiling gaat en je er dus zelf niet verantwoordelijk voor bent.
Als eigenaar van een risicogrond heb je er alle belang bij om zo snel mogelijk actie te ondernemen vermits het onderzoek op een bepaald moment toch verplicht wordt. Ook wanneer je van plan bent om je grond te verkopen heb je een attest van een gezond perceel nodig.
Sanering is trouwens enkel noodzakelijk wanneer het perceel ernstig vervuild is en er risico is op verspreiding.

Deadline

Tot nu toe heeft Ovam een dikke 40.000 gronden onderzocht waarvan in 15% van de gevallen sanering werkelijk was. Er moeten nog eens 41.000 gronden onderzocht worden en daarom lanceerde de afvalstoffenmaatschappij deze Grote Grondvraag. Ze hopen op die manier sneller naar hun deadline te kunnen werken. Tegen 2028 moeten alle risicogronden onderzocht zijn. Tegen 2036 moet de sanering van alle historische, ernstig verontreinigde gronden minstens gestart zijn.

Gezond leven

Meer dan 300 Vlaamse steden en gemeenten hebben al een inventaris gemaakt van alle risicogronden. De overige lokale besturen worden bij deze opgeroepen om dat voorbeeld te volgen, zodat er een compleet en betrouwbaar overzicht komt van alle vervuilde percelen.
De Vereniging van Vlaamse Steden steunt het initiatief omdat ze het belangrijk vinden dat mensen ten volle beseffen dat ze gezond leven, spelen, tuinieren en werken op hun grond.
Ovam voegt hieraan toe de gemeenten alle belang hebben bij sanering want zo komen die gronden opnieuw ter beschikking voor ontwikkeling.