Coronavirus

Beste Mede-eigenaars,

Ingevolge het samenscholingsverbod dat de overheid afkondigde om de verder verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan heeft 03beheer alle vergaderingen opgeschort. Na de opheffing van het samenscholingsverbod zal een nieuwe vergaderkalender worden opgesteld.

Van zodra de vergaderingen opnieuw kunnen worden ingepland, worden alle mede-eigenaars op de hoogte gebracht van de nieuwe datum.

Lees meer over de wettelijke oplossing voor uitstel van de algemene vergaderingen in ons blogartikel.

Afgezien van een afwijkende vergaderkalender voor sommige gebouwen en het feit dat plaatsbezoeken tot het absoluut noodzakelijke minimum worden herleid blijft 03beheer tijdens deze moeilijke periode haar takenpakket volledig uitvoeren.

Vanaf 25 mei zal het kantoor van 03beheer terug geopend zijn tijdens de gekende openingsuren. Bezoekers worden evenwel enkel op afspraak ontvangen. U kan ons uiteraard nog steeds telefonisch en per e-mail bereiken.

Tot slot wensen we U en uw familie een goede gezondheid.

Met vriendelijk groet,

03beheer bvba


03beheer, uw Syndicus te Antwerpen

Tom Van Campenhout zaakvoerder 03beheer syndicus

Tom Van Campenhout | Syndicus van gebouwen Antwerpen

03beheer is gevestigd in het centrum van Antwerpen en staat als syndicus garant voor het beheer van meer dan 7000 appartementen, studio’s, kantoren en winkels in Antwerpen en ruime omgeving.

Betrokken bij uw gebouw

Als vastgoedbeheerder hechten wij veel belang aan een langetermijnrelatie met onze klanten waarin we onze rol als dienstverlener ten volle uitspelen. Elk gebouw wordt van nabij opgevolgd met veel aandacht voor het volledig, nauwkeurig en geordend uitvoeren van werkzaamheden. Daarbij wordt steeds de totstandkoming van een gezonde financiële situatie voor ogen gehouden.

Resultaatgericht vastgoedbeheer

03beheer is een jong en dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in de complexe materie en problematiek van mede-eigendom. Als geen ander begrijpen wij het belang van snelle en goede interventies bij problemen. We staan dan ook garant voor vlotte bereikbaarheid en snelle hulpverlening, zowel technisch als administratief.

Efficiënt beheer gebouwen

Om u maximaal te kunnen adviseren en bijstaan wordt er per gebouw steeds een team van twee mensen samengesteld. De beheerder is steeds uw contactpersoon bij technische problemen en woont ook de algemene vergaderingen bij. Hij of zij wordt bijgestaan door een administratief verantwoordelijke die zorgt voor de financiële opvolging van uw dossier. Uw team zal er voor zorgen dat steeds de juiste prioriteiten worden gesteld, zodat werken snel en kwalitatief worden uitgevoerd.

Volledige dienstverlening

Wij garanderen onze klanten een volledige dienstverlening waarbij volgende zaken bijzondere aandacht krijgen:

  1. Permanente bereikbaarheid.
    Tijdens de kantooruren via telefoon, fax, e-mail, brief,…
    Buiten de kantooruren voor dringende technische interventies via ons apart GSM-nummer.
    U wordt steeds geholpen door een beheerder en niet door een anonieme telefoniste.
  2. Een gezonde wederzijdse communicatie.
  3. Transparant beheer.o.a. online raadpleging van uw persoonlijke onkostenverdelingen en de gemeenschappelijke documenten (notulen algemene vergaderingen, basisakte, contracten, kostenlijsten edm.) van uw gebouw.
  4. Stabiliteit en continuïteit.

Syndicus en erkend vastgoedmakelaar

03beheer is lid van de beroepsvereniging C.I.B. (Confederatie Immobiliënberoepen) en geregistreerd als erkend vastgoedmakelaar bij het B.I.V. (beroepsinstituut van vastgoedmakelaars). Dat maakt dat we steeds up-to-date blijven inzake ontwikkelingen in de bouw- en vastgoedsector. Een permanente bijscholing en een accurate interne informatieverwerking dragen eveneens bij tot een correct en veilig beheer van uw patrimonium.

03beheer heeft eveneens een verzekering waarborgstelling derdengelden onderschreven alsook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De klant heeft m.a.w. alle garanties die ze verdient.