Verlengde termijn voor renovatie historische liften

Dient uw lift gemoderniseerd te worden tegen eind 2023 of eind 2027?

Liften die gebouwd zijn voor 1958 dienen – met het oog op de veiligheid – verplicht gerenoveerd te worden. Dit stond al enige tijd vast in een Koninklijk Besluit (KB). De termijn waarbinnen deze renovatie dient te gebeuren is al een aantal keer verlengd. De verlengde termijn kwam er ter bescherming van historische liften. Modernisering en veiligheid is immers zeker nodig, maar de erfgoedwaarde van deze historische liften mag niet uit het oog verloren worden.

Historische liften

De liften die dateren van voor 1958 zijn niet zelden mooie historische liften met een vouwhek en een open schacht. Ze zijn vaak ingewerkt in monumentale traphallen en hebben een waarde als onroerend erfgoed.

Druk om snel te moderniseren

De termijn om deze liften te renoveren was eerder vastgelegd op 31 december 2022. Deze deadline zorgde echter voor te veel druk. Te snel renoveren betekent immers niet alleen een extra hoge kost. Het gevaar bestaat ook dat een VME of liftinstallateur onder tijdsdruk zou kiezen om te renoveren zonder aandacht voor de historische waarde.

Verlenging van de termijn

De termijn voor renovatie van deze liften is nu verlengd. Het KB geeft voortaan ook een definitie van “een historische lift” en hanteert twee verschillende termijnen:

  • Liften van voor 1958 maar zonder historische waarde dienen gerenoveerd te zijn uiterlijk op 31 december 2023.
  • Liften van voor 1958 mét historische waarde krijgen extra tijd. De termijn is hier uiterlijk 31 december 2027. De renovatie zal hier ook het evenwicht dienen te bewaken tussen prijs, historische waarde en veiligheid.

Voor deze historische liften wordt ook een eigen veiligheidschecklist en veiligheidsniveau uitgewerkt. De EDTC’s (Externe Dienst voor Technische Controle) blijven verantwoordelijk voor de risico-analyse. Deze analyse wordt uitgevoerd voor de renovatie en gaat na wat het bestaande veiligheidsniveau van de lift is en welke veiligheidsaspecten nog moeten worden aangepast.

Twijfelt u of de lift in uw gebouw een historische waarde heeft, dan kunt u een advies vragen aan het Agentschap Onroerend Erfgoed.

De verlenging van de termijn voor verplichte renovatie is een goede zaak voor de bescherming van deze historische liften. De VME heeft nu voldoende tijd om de renovatie te budgetteren en in te plannen volgens de regels van de kunst, dus mét aandacht voor de erfgoedwaarde van de lift.