4e coronagolf: nieuwe maatregelen voor de algemene vergadering

Nu de vierde corona-golf volop over ons land trekt zijn er ook weer nieuwe maatregelen voorzien voor de Algemene Vergadering van Mede-eigenaars. Deze maatregelen gelden sinds 27 november 2021 en blijven van kracht tot nader order. In de praktijk betekent dit vandaag dat Algemene Vergaderingen uitgesteld dienen te worden tot ze opnieuw fysiek mogen doorgaan.

 

Welke maatregelen werden genomen?

  • Een Algemene Vergadering met fysieke aanwezigheid kan niet meer. Het Overlegcomité beschouwt een algemene vergadering als een private bijeenkomst. En de wetgever laat op dit moment private bijeenkomsten alleen maar toe in de privéwoning.
  • Ook een hybride vorm – een Algemene Vergadering met de keuze tussen fysieke aanwezigheid of digitaal volgen – mag niet meer georganiseerd worden.

 

Wat met de schriftelijke procedure?

In de Coronawet Justitie was de mogelijkheid voorzien voor een versoepelde schriftelijke procedure (in dit artikel kunt u deze procedure in detail nalezen). Dit maakte een schriftelijke Algemene Vergadering in de praktijk haalbaar. Een welgekomen alternatief in coronatijden.

De tijdelijke maatregelen in de Coronawet Justitie liepen echter af op 30 september 2021 en werden tot dusver niet verlengd. Er is op dit moment dus geen wettelijk kader om de schriftelijke procedure te kunnen gebruiken.

 

Wat met een volledig digitale Algemene Vergadering?

In de wet op de mede-eigendom is sinds afgelopen jaar de mogelijkheid opgenomen om vanop afstand (volledig digitaal of telefonisch) deel te nemen aan een Algemene Vergadering.
Dit kan wel niet verplicht worden. Elke deelnemer mag kiezen om vanop afstand deel te nemen (als het Reglement van Interne Orde en de oproeping duidelijk de mogelijkheid beschrijft). Hij kan echter ook steeds kiezen om alleen maar fysiek te willen deelnemen aan de vergadering.

Een volledig digitale Algemene Vergadering organiseren voor grote gebouwen blijkt in de praktijk dus vaak niet mogelijk. Het volstaat dat 1 deelnemer zijn voorkeur uit om alleen maar fysiek te willen deelnemen en de digitale vergadering mag niet georganiseerd worden.

 

Uitstellen van Algemene Vergaderingen

De algemene vergaderingen die al gepland waren, of in deze periode georganiseerd zouden moeten worden, dienen nu uitgesteld te worden. Er zijn immers geen alternatieven: vandaag is een fysieke, hybride en ‘versoepelde’ schriftelijke algemene vergadering niet toegelaten, terwijl een volledig digitale vergadering praktisch vaak onmogelijk is.

Bij 03beheer geven we er dus de voorkeur aan om de vergaderingen uit te stellen tot ze opnieuw fysiek mogen doorgaan. In het afgelopen jaar hebben we meermaals vastgesteld dat een fysieke algemene vergadering veel meer mogelijkheid tot kwalitatief overleg biedt.

Voor zaken die niet kunnen wachten en waar dringend een stemming nodig is, verwachten we dat de wetgever binnenkort opnieuw een kader aanreikt om de versoepelde schriftelijke procedure toe te passen. Het volgende overlegcomité vindt plaats op 15 december 2021. Hopelijk volgt daar het antwoord.

03beheer