Premie voor omvangrijke renovatie van ketels en schouwen

Niets te vroeg: de overheid geeft eigenaars die hun ketels en schouwen vernieuwen een stevig duw in de rug!

Verplichte omschakeling naar condensatiegasketels

Iets oudere appartementsgebouwen met individuele verwarming worden sinds enige tijd verplicht om hun verwarming te vervangen ook al is die in vele gevallen nog niet versleten of aan vervanging toe. De huidige wetgeving laat immers niet langer toe om een (privatief) B- toestel of atmosferische ketel te plaatsen.

Bij vervanging is men verplicht om een condensatiegasketel te plaatsen. Die toestellen kunnen echter in de meeste gevallen niet op de bestaande schouw aangesloten worden. In dat geval moet er een nieuwe schouw geplaatst worden maar worden de overige eigenaars, aangesloten op dezelfde schouw ook verplicht om hun ketel te moderniseren.
Een condensatieketel mag immers niet op dezelfde schouw worden aangesloten als een atmosferische ketel.

Structurele werken en complexe renovaties

Vele verenigingen hebben daarom plannen gemaakt om structurele werken uit te voeren. In sommige noodzakelijk VME’s kon niet langer gewacht worden, en werden ketels en schouwen reeds vervangen.

Zulke werken kosten de mede-eigenaars handenvol geld want bij zulke complexe renovaties komt er heel wat kijken. Vaak gaat de plaatsing van de nieuwe schouw ook gepaard met kap- en breekwerken waarbij er ook ingrepen noodzakelijk zijn in het appartement.

De “viervangpremie” van GAS.BE is een stevige duw in de rug

Goed nieuws echter voor de VME’s die bezig zijn met zulke renovatie of die in de nabije toekomst zulke renovatie plannen!

De overheid heeft voor de vervanging van een ketel de zogenaamde viervangpremie in het leven geroepen. De subsidie is van toepassing voor de vervanging van ketels die dateren van voor het jaar 2000.

De premie bedraagt 500 euro voor een nieuw centraal verwarmingstoestel op aardgas met een vermogen van 70 kW. Indien men een zwaardere ketel voorziet wordt 5 euro extra per kW toegekend. Indien men een apart toestel voor warm water plaatst wordt de premie met 200 euro verhoogd.
Alle details over deze premie zijn terug de vinden op deze website.

Extra premie voor aanpassing van de schouwen

Er wordt ook een premie voorzien voor VME’s die bij een renovatie de schouw moeten aanpassen. Deze premie bedraagt 300 euro per aangesloten condensatieketel. De voorwaarde is dat op ieder aansluitpunt van de gerenoveerde collectieve schoorsteen er een condensatieketel wordt aangesloten.

De premie geldt voor renovaties uitgevoerd na 22 november 2019 (de datum van de eerste factuur telt). Alle details vindt u hier.

Het is alleszins erg goed nieuws dat de overheid inziet dat zonder noodzakelijk steuntje in de rug een dergelijke omvangrijke renovatie voor veel VME’s quasi onmogelijk is.
Anderzijds komt de premie redelijk laat.

Op deze manier worden de VME’s die niet bij de pakken bleven zitten en de nodige renovaties reeds doorvoerden, niet beloond voor hun goede intenties.