Gratis saneren van vervuilde percelen

Ovam, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij roept de hulp in van eigenaars die vermoedelijk een verontreinigde grond bezitten. Ze doet dit in het kader van het onderzoek van ruim 41.000 vervuilde percelen. Wie over zo’n grond beschikt, kan die kosteloos laten saneren. Het doel hiervan is om tegen 2036 een gezonde omgeving te creëren voor wonen, werk en ontspanning.
lees meer over Gratis saneren van vervuilde percelen