Wettelijke oplossing voor uitstel algemene vergadering

De geldende veiligheidsvoorschriften tijdens de Covid-19 pandemie hebben gevolgen voor mede-eigenaars, in het bijzonder voor de kwetsbare groep van ouderen. De algemene vergaderingen kunnen niet doorgaan zolang de maatregelen gelden. Ook een schriftelijke behandeling is niet werkbaar, gelet op de daarvoor geldende eenparigheidsvereiste. Bovendien heeft de wetgever in het verleden steeds bewust gekozen voor een fysieke vergadering, omwille van het sociaal aspect ervan.

lees meer over Wettelijke oplossing voor uitstel algemene vergadering

Pre-contractuele informatieplicht van de syndicus.

Indien een pand in mede-eigendom wordt verkocht dient de notaris, de makelaar of de verkoper voor de ondertekening van de verkoopovereenkomst, aankoopbod of aankoopbelofte aan de nieuwe mede-eigenaar inlichtingen en documenten over te maken die hem het nodige inzicht geeft in de werking van de betrokken vereniging van mede-eigenaars.

De correcte overhandiging van deze inlichtingen en documenten zorgen er dus voor dat de kandidaat-koper op de hoogte is van de inhoud van lopende juridische procedures, geplande renovatiewerken én vooral de financiële impact ervan.

lees meer over Pre-contractuele informatieplicht van de syndicus

Gratis saneren van vervuilde percelen

Ovam, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij roept de hulp in van eigenaars die vermoedelijk een verontreinigde grond bezitten. Ze doet dit in het kader van het onderzoek van ruim 41.000 vervuilde percelen. Wie over zo’n grond beschikt, kan die kosteloos laten saneren. Het doel hiervan is om tegen 2036 een gezonde omgeving te creëren voor wonen, werk en ontspanning.
lees meer over Gratis saneren van vervuilde percelen