Mag u nog verwarmen met stookolie?

Stookolie of mazout is in ons land lang een belangrijke bron van energie geweest. Vandaag is het wel duidelijk dat verwarmen met stookolie erg belastend is voor het milieu. In het kader van de klimaatdoelstellingen en de omslag naar meer duurzame, hernieuwbare energie heeft de Vlaamse regering beslist om vanaf 1 januari 2022 beperkingen in te voeren. Als u verwarmt met stookolie mag u dat nog blijven doen, maar het plaatsen van nieuwe ketels zal in bepaalde gevallen niet meer toegestaan zijn. De regels gelden zowel voor woningen als niet-residentiële gebouwen.

Lees meer: Mag u nog verwarmen met stookolie?

Brandveiligheid voor werknemers van de VME

Een extra aandachtspunt in verband met brandveiligheid in een appartementsgebouw is de brandveiligheid op de arbeidsplaats. Heeft de Vereniging van Mede-eigenaars (VME) personeel in dienst (conciërge, poetspersoneel, onderhoudspersoneel…), dan dient ze in te staan voor een veilige werkplek. Als een personeelslid van de Vereniging van mede-eigenaars letsel zou oplopen ten gevolge van een gebrekkige brandveiligheid is de VME immers aansprakelijk. Het is bijgevolg een kwestie om een situatie te creëren die veilig is.

Lees meer: Brandveiligheid voor werknemers van de VME

Verlengde termijn voor renovatie historische liften

03Beheer_Modernisatie bestaande liften

Liften die gebouwd zijn voor 1958 dienen – met het oog op de veiligheid – verplicht gerenoveerd te worden. Dit staat al enige tijd vast in een Koninklijk Besluit (KB). De termijn waarbinnen deze renovatie dient te gebeuren is nu verlengd. Het KB wordt in die zin aangepast. De verlengde termijn draagt bij tot de bescherming van historische liften. Modernisering en veiligheid is immers zeker nodig maar de erfgoedwaarde van deze historische liften mag niet uit het oog verloren worden.

Lees meer: Verlengde termijn voor renovatie historische liften

Verzekeringen in mede-eigendom

Brand gebouw, inboedel, inbraakschade, diefstal, aansprakelijkheid, ongeval, burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand… De waaier aan verzekeringen lijkt soms eindeloos. Welke verzekeringen hebt u zeker nodig en welke polissen zijn voor de Vereniging van mede-eigenaars (VME) van toepassing? Om u een eind op weg te helpen, bespreken we hier de belangrijkste polissen en hun kenmerken.

Lees meer: Verzekeringen in mede-eigendom