Renovatie liften gebouwd vóór 1958: werk aan de winkel!

Liften die dateren van vóór 1958 moeten gemoderniseerd worden tegen 31 december 2022. De deadline nadert dus met rasse schreden.

Versoepeling op de wet

Het Koninklijk Besluit van 9 maart 2003 dat verplichte modernisering van liften op basis van hun installatiedatum oplegt, werd al enkele keren gewijzigd. Zo werd de termijn tussen de risico-analyse op 15 jaar gebracht en men verlengde sommige van de deadlines.
lees meer over Renovatie liften

Het asbestinventaris-attest

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor natuurlijke mineralen die tot de silicaten behoren. Ze bestaan uit minuscule kristallen die niet waarneembaar zijn met het blote oog. Het inademen van deze kleine vezels is zeer schadelijk voor de gezondheid. Kankers, veroorzaakt door asbest, zijn vaak ongeneeslijk.
lees meer over Het asbestinventaris-attest

Wettelijke oplossing voor uitstel algemene vergadering

De geldende veiligheidsvoorschriften tijdens de Covid-19 pandemie hebben gevolgen voor mede-eigenaars, in het bijzonder voor de kwetsbare groep van ouderen. De algemene vergaderingen kunnen niet doorgaan zolang de maatregelen gelden. Ook een schriftelijke behandeling is niet werkbaar, gelet op de daarvoor geldende eenparigheidsvereiste. Bovendien heeft de wetgever in het verleden steeds bewust gekozen voor een fysieke vergadering, omwille van het sociaal aspect ervan.

lees meer over Wettelijke oplossing voor uitstel algemene vergadering

Pre-contractuele informatieplicht van de syndicus.

Indien een pand in mede-eigendom wordt verkocht dient de notaris, de makelaar of de verkoper voor de ondertekening van de verkoopovereenkomst, aankoopbod of aankoopbelofte aan de nieuwe mede-eigenaar inlichtingen en documenten over te maken die hem het nodige inzicht geeft in de werking van de betrokken vereniging van mede-eigenaars.

De correcte overhandiging van deze inlichtingen en documenten zorgen er dus voor dat de kandidaat-koper op de hoogte is van de inhoud van lopende juridische procedures, geplande renovatiewerken én vooral de financiële impact ervan.

lees meer over Pre-contractuele informatieplicht van de syndicus