Isolatienorm versus nieuwe EPC-regeling

Op 24 mei 2019 keurde de Vlaamse regering een hervorming van de woning-kwaliteitsnormen definitief goed. De wijziging van de wet op dakisolatie was één van de hoofdpunten. Deze wijziging heeft enkele mogelijke gevolgen voor de verenigingen van mede-eigenaars.

EPC-scores

03beheer heeft de voorbije jaren veel werk verricht om de plaatsing van isolatie op daken van appartementsgebouwen voor te leggen op algemene vergaderingen. Daardoor zijn ondertussen veruit de meeste daken conform de huidige isolatienorm.
lees meer over Isolatienorm vs EPC-regeling

Renovatie liften gebouwd vóór 1958: werk aan de winkel!

Liften die dateren van vóór 1958 moeten gemoderniseerd worden tegen 31 december 2022. De deadline nadert dus met rasse schreden.

Versoepeling op de wet

Het Koninklijk Besluit van 9 maart 2003 dat verplichte modernisering van liften op basis van hun installatiedatum oplegt, werd al enkele keren gewijzigd. Zo werd de termijn tussen de risico-analyse op 15 jaar gebracht en men verlengde sommige van de deadlines.
lees meer over Renovatie liften

Het asbestinventaris-attest

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor natuurlijke mineralen die tot de silicaten behoren. Ze bestaan uit minuscule kristallen die niet waarneembaar zijn met het blote oog. Het inademen van deze kleine vezels is zeer schadelijk voor de gezondheid. Kankers, veroorzaakt door asbest, zijn vaak ongeneeslijk.
lees meer over Het asbestinventaris-attest