Mede-eigenaars verzetten zich tevergeefs tegen recht op hoger bouwen.

De verkoop van het recht op hoger bouwen aan een bouwpromotor kan een lucratief instrument zijn. Het kan grootschalige renovaties bekostigen en/of het reservekapitaal spijzen. Dergelijke beslissing kan echter de gemoederen verhitten.  Vooral wanneer de mede-eigenaars van dakappartementen voorbehoud maken. Het is dan ook van belang om vormfouten in juridische procedures, te vermijden.
lees meer: Mede-eigenaars verzetten zich tevergeefs tegen recht op hoger bouwen

Heeft de bouwpromotor het recht statuten eenzijdig te wijzigen?

Men wordt soms geconfronteerd met een clausule in de statuten die de bouwpromotor het recht verleent om die eenzijdig te wijzigen. Wat is de waarde van zo´n beding? In de praktijk worden deze clausules betwist, omdat ze in strijd zijn met bepaalde dwingende bepalingen van de wet van mede-eigendom. De hervorming van deze wet brengt hier echter verandering in.
lees meer: Heeft de bouwpromotor het recht statuten eenzijdig te wijzigen?

Huisdieren toegelaten? Enige nuance op zijn plaats.

“Wie woning of flat huurt, mag voortaan huisdier houden”, titelden enkele kranten afgelopen weekend. Daarbij werd melding gemaakt van een akkoord tussen minister Ben Weyts en de Verenigde Eigenaars. Het hoeft niet te verwonderen dat deze berichtgeving bij heel wat verhuurders voor de nodige verwarring heeft gezorgd. Enige nuance is dan ook op zijn plaats.
lees meer: Huisdieren toegelaten?