Zet corona de deur open voor digitale algemene vergaderingen in mede-eigendom?

Tijdens de corona-crisis hadden wij geen andere optie dan alle algemene vergaderingen onmiddellijk uit te stellen om zo fysieke samenkomsten te vermijden. Een logische beslissing aangezien veel mede-eigenaars tot de risicogroep behoren. Daarnaast willen we natuurlijk ook onze kantoormedewerkers optimaal beschermen.

Een beslissing waarvan de impact echter minder zwaar zou zijn, mocht er een digitaal alternatief mogelijk zijn.

Fysieke bijeenkomsten

Tot nu toe kunnen bijeenkomsten van de algemene vergadering enkel in fysieke vorm. De Wet op de Mede-Eigendom voorziet daarop slechts één uitzondering: in geval van absolute eenparigheid, kunnen de mede-eigenaars schriftelijk beslissingen nemen.

Deze vormvereiste is echter zo streng dat in de praktijk zo goed als geen enkele algemene vergadering schriftelijk kan verlopen, zelfs niet in tijden van crisis. Elke mede-eigenaar, zonder uitzondering, moet immers akkoord zijn met de schriftelijke algemene vergadering én alle voorgelegde agendapunten!
Van zodra één iemand niet akkoord is of niet reageert, is het dus onmogelijk om schriftelijk beslissingen te nemen.

Willen we vergaderingen via livestream of videoconferentie organiseren, dan botsen we opnieuw met de eenparigheidsvereiste en dienen alle genomen beslissingen alsnog via een schriftelijke procedure herbevestigd worden.

Een werkbaar alternatief

Uit de coronacrisis hebben we in elk geval geleerd dat het appartementsrecht mee moet kunnen evolueren met de tijdsgeest en wendbaarder moet worden om dit soort situaties gemakkelijker op te vangen.

CIB Vlaanderen heeft daarom, samen met een brede klankbordgroep van professionele syndici, een visienota uitgeschreven.
Het doel van deze nota is om zowel de sector als de wetgever aan te zetten oplossingen te zoeken die het vergaderen vanop afstand mogelijk maakt.

Een niet zo evidente opgave, want er spelen niet alleen juridische-, maar ook veel praktische bezwaren mee. Het is immers niet de bedoeling om de toegang voor mede-eigenaars tot de algemene vergadering te bemoeilijken. Integendeel, het is een streven naar een valabel en werkbaar alternatief voor fysieke vergadering voor alle partijen.
Digitale oplossingen bieden bovendien mogelijkheden om onnodige verplaatsingen te vermijden en meer flexibiliteit te creëren voor syndici en mede-eigenaars.

Samengevat

Het digitaliseren van algemene vergaderingen staat in de sector al jaren op de agenda, maar de wetgever was nooit happig op een dergelijke wetswijziging. Toch blijft de sector pleiten voor alternatieve mogelijkheden in de toekomst.

Met een meer eigentijdse aanpak verlagen we immers de drempel om te participeren voor de mede-eigenaar en maken we het systeem bestendig tegen crisissituaties.