Premie voor omvangrijke renovatie van ketels en schouwen

Niets te vroeg: de overheid geeft eigenaars die hun ketels en schouwen vernieuwen een stevig duw in de rug!

Verplichte omschakeling naar condensatiegasketels

Iets oudere appartementsgebouwen met individuele verwarming worden sinds enige tijd verplicht om hun verwarming te vervangen ook al is die in vele gevallen nog niet versleten of aan vervanging toe. De huidige wetgeving laat immers niet langer toe om een (privatief) B- toestel of atmosferische ketel te plaatsen.
lees meer over Premie voor omvangrijke renovatie van ketels en schouwen

Zet corona de deur open voor digitale algemene vergaderingen in mede-eigendom?

Tijdens de corona-crisis hadden wij geen andere optie dan alle algemene vergaderingen onmiddellijk uit te stellen om zo fysieke samenkomsten te vermijden. Een logische beslissing aangezien veel mede-eigenaars tot de risicogroep behoren. Daarnaast willen we natuurlijk ook onze kantoormedewerkers optimaal beschermen.

Een beslissing waarvan de impact echter minder zwaar zou zijn, mocht er een digitaal alternatief mogelijk zijn.

lees meer over Digitale algemene vergadering in mede-eigendom

Isolatienorm versus nieuwe EPC-regeling

Op 24 mei 2019 keurde de Vlaamse regering een hervorming van de woning-kwaliteitsnormen definitief goed. De wijziging van de wet op dakisolatie was één van de hoofdpunten. Deze wijziging heeft enkele mogelijke gevolgen voor de verenigingen van mede-eigenaars.

EPC-scores

03beheer heeft de voorbije jaren veel werk verricht om de plaatsing van isolatie op daken van appartementsgebouwen voor te leggen op algemene vergaderingen. Daardoor zijn ondertussen veruit de meeste daken conform de huidige isolatienorm.
lees meer over Isolatienorm vs EPC-regeling

Renovatie liften gebouwd vóór 1958: werk aan de winkel!

Liften die dateren van vóór 1958 moeten gemoderniseerd worden tegen 31 december 2022. De deadline nadert dus met rasse schreden.

Versoepeling op de wet

Het Koninklijk Besluit van 9 maart 2003 dat verplichte modernisering van liften op basis van hun installatiedatum oplegt, werd al enkele keren gewijzigd. Zo werd de termijn tussen de risico-analyse op 15 jaar gebracht en men verlengde sommige van de deadlines.
lees meer over Renovatie liften