België stapt over naar van “arm” naar “rijk” aardgas

Binnen enkele jaren wordt in België alleen nog “rijk” aardgas geleverd. De omschakeling van “arm” naar “rijk” gas is al enkele jaren aan de gang. Gebruikt u vandaag nog arm gas, dan brengt uw distributienetbeheerder u op de hoogte wanneer u moet omschakelen. U moet dan uw gastoestellen laten nakijken en indien nodig laten bijregelen of vervangen. Het is de bedoeling dat alle consumenten tegen 2024 rijk aardgas krijgen.

Lees meer over de omschakeling naar rijk aardgas

Waterschade in een gelijkvloers appartement: wie betaalt?

Stel dat de eigenaar van een gelijkvloers appartement waterschade heeft. Na onderzoek blijkt dat de schade veroorzaakt is door de gebrekkige waterkering van een buitenmuur. Water sijpelt binnen langs de muur die grenst aan een koertje waar alleen dit appartement toegang toe heeft. Wie komt hier tussen om de schade te vergoeden? De individuele mede-eigenaar of de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME)? Recente rechtspraak geeft het antwoord.

Lees meer over de verantwoordelijkheden bij waterschade


De BIV verkiezingen staan voor de deur.
Tom Van Campenhout is kandidaat voor de uitvoerende kamer van het BIV.

Als zaakvoerder van 03beheer staat hij met twee voeten in de praktijk. Het stimuleren van de collegialiteit tussen de syndici, positieve samenwerking en een kwalitatieve dienstverlening liggen hem na aan het hart.

Tom doceert al 10 jaar vastgoedbeheer aan de Artesis Plantijn Hogeschool. Hij is onder meer afgevaardigd bestuurder van CIB Antwerpen en al acht jaar geëngageerd lid van de stuurgroep Vastgoedbeheer.

Binnen het BIV deed hij de voorbije vier jaar ervaring op als opvolger binnen de Nationale Raad.
Klik hier om de kandidatuur van Tom Van Campenhout te bekijken.

Premie voor omvangrijke renovatie van ketels en schouwen

Niets te vroeg: de overheid geeft eigenaars die hun ketels en schouwen vernieuwen een stevig duw in de rug!

Verplichte omschakeling naar condensatiegasketels

Iets oudere appartementsgebouwen met individuele verwarming worden sinds enige tijd verplicht om hun verwarming te vervangen ook al is die in vele gevallen nog niet versleten of aan vervanging toe. De huidige wetgeving laat immers niet langer toe om een (privatief) B- toestel of atmosferische ketel te plaatsen.
lees meer over Premie voor omvangrijke renovatie van ketels en schouwen